Koronavirüse yönelik mevzuat değişiklikleri 03/2020

Vergi Düzenlemeleri

 • 2019 yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verme ve bu beyanlara ilişkin vergi ödeme süreleri 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldı.
 • KDV ve muhtasar gibi vergi türlerinde 50.000 TL’ye kadar olan borçların özel ve kamu bankalarının kartlarıyla ödenebilmesine olanak tanındı.
 • KDV beyannameleri verme ve tahakkuk eden vergileri ödeme süreleri 24 Nisan 2020 tarihine ertelendi.
 • GEKAP beyannameleri verme ve ödeme süreleri 4 Ağustos 2020 tarihine ertelendi.
 • “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimleri verme süresi 30 Nisan 2020 tarihine ertelendi.
 • e-Defter oluşturma ve e-Defter Beratları yükleme süresi 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldı.
 • “Milli Dayanışma Kampanyası” başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyalarına ayni ve nakdi bağış ve yardımların tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilmesi sağlandı.
 • “Mücbir sebep” kapsamındaki mükelleflerin Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait muhtasar, prim hizmet ve KDV beyannameleri verme süresi 27 Temmuz 2020, vergileri ödeme süreleri de 27 Ekim, Kasım ve Aralık tarihlerine kadar uzatıldı.

Sosyal Güvenlik Mevzuatı

 • 2020 yılında sektörlerden bağımsız olarak işverenlere ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek aylık 75 TL asgari ücret desteği sağlanacak. Desteğin finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.
 • İşçilerin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için ilgili hüküm, “kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması” şeklinde değiştirildi.
 • İşveren, 4 ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilecek.
 • 30 Nisan 2020 tarihine kadar nafaka icra takipleri hariç tüm icra ve iflas takipleri durduruldu.
 • Elektrik ve doğalgaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatlarının süresi ve kapsamının belirlenerek 1 yıla kadar ertelenmesi ve tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına yönelik Cumhurbaşkanına yetki verildi.
 • Mücbir sebep nedeniyle ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin ihracat süreleri uzatıldı.
 • Kredi, kredi kartı, çek ve senetlerde ödemelerini aksatanların borçlarının ödenmesi geciken kısmını 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamını ödenmeleri ya da yeniden yapılandırılması halinde ticari sicilleri etkilenmeyecek.

Diğer Konular

 • Kredi Garanti Fonu limiti 50 milyar liraya çıkartılacak, likidite ihtiyacı olan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verilecek.
 • 30 Haziran 2020 tarihine kadar iş yeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak.
 • Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülecek. Nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemeleri en az 3 ay ertelenecek, gerekirse finansman desteği sağlanacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.